Všem členům Sexuologické společnosti přejeme radostné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2013 !

Všem členům Sexuologické společnosti přejeme radostné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2013 !

Jako každoročně, tak též v roce příštím bude na konferenci v Bohnicích vyhlášena vítězná publikace, které výbor Sexuologické společnosti udělí Cenu Josefa Hynieho. Prosíme proto všechny členy Společnosti o nominace prací a monografií z našeho oboru, publikovaných v průběhu roku 2012 na tuto cenu. Vítěze určí Výbor Společnosti na svém lednovém zasedání.

Návrhy prosím posílejte na adresu: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Apolinářská 4, 120 00 Praha 2.

Akce Sexuologické společnosti 2013:

 • XXV. Bohnické sexuologické dny, Psychiatrická léčebna P8 Bohnice, 21. a 22. 2. 2013
 • XV. Konference o sexualitě a partnerských vztazích, Uherské Hradiště 22. – 24. 5. 2013
 • Andrologické symposium a 1.feminologické symposium, Český Krumlov 31.5.-1.6.2013
  Česká společnost prosexuální medicínu
 • Konference k sexuální výchově, Pardubice: 19. – 21. 9. 2013
  (ve spolupráci se SPRSV)
 • Pracovní schůze Sexuologické společnosti, Lékařský dům, Praha 2: 25.11.2013
  Téma: Sexuální problémy dětí a dospívajících
 • Konference k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, Praha,
 • Právnická fakulta UK: 30.11.2013
  (ve spolupráci se SPRSV)

Aktuální informace o domácích i zahraničních sexuologických akcích na webu Sexuologické společnosti: www.sexualogickaspolecnost.cz (Aktuality, a na stránce „Lékaři“ klikněte na „odborné akce“)

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina,CSc.

předseda Sexuologické společnosti