24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

24. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu ve spolupráciCentrem zdravotnického práva PrF UK a Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně si Vás dovolují pozvat na 24. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví, která je zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, klinické psychology, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty. 

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor.

Termín konání: sobota 28. 11. 2015

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Přihlášku a program akce naleznete ke stažení zde [DOC].