Naše společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy. Sexuologická společnost mimo jiné také zajišťuje mezinárodní kontakty s odborníky z blízkého i vzdáleného zahraničí. Sexuologická společnost je aktivním členem ČLS JEP a účastní se její činnosti v rámci různých institucí. Společnost se dále spolupodílí na vypracovávání odborných i etických standardů oboru lékařské sexuologie.

Počet členů: 169

Kontaktní adresa:
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (Herzův dům), 
Ke Karlovu 640/11 , 12808 Praha 2 
tel: 224-965247 
jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz;jaroslav.zverina@vfn.cz