Výbor

Nově zvolený výbor Sexuologické společnosti ČLS J.E.P.

Předseda: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Místopředseda: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Vědecký sekretář: Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. DSc.

Členové výboru:

  • Brichcín Slavoj, MUDr.
  • Fifková Hana, MUDr.
  • Hollý Martin, MUDr.
  • Pastor Zlatko, MUDr.
  • Procházka Ivo, MUDr., CSc.
  • Šrámková Taťána, CSc.

Revizní komise

Předseda: Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

Členové:

  • MUDr. Růžena Hajnová
  • Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.