Kontakt

předseda:
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 640/11, 120 00 Praha 2 
tel: 224 965 247 
jaroslav.zverina@lf1.cuni.czjaroslav.zverina@vfn.cz

vědecký sekretář:
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 640/11, 120 00 Praha 2 
tel: 224 965 250
petr.weiss@vfn.cz

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
tel. 224 965 244, 224 965 245

Sexuologická společnost ČLS JEP
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
tel. 224 965 245

IPVZ
Subkatedra sexuologie
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
tel. 224 965 245