Partnerství

ČLS JEP, z.s.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně osob právnických.

Slovenská sexuologická spoločnosť
v súčasnosti združuje vyše 400 odborníkov z oblasti sexuológie, urológie, gynekológie, psychiatrie, klinickej psychológie a ďalších medicínskych odborov, ktoré sa venujú problematike porúch sexuálneho života. Činnosť spoločnosti je rozdelená na andrologickú časť, gynekologickú sexuológiu a psychiatrickú sexuológiu.