Kontakt

předseda:
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (Herzův dům)
Ke Karlovu 640/11, 12808 Praha 2 
tel: 224-965247 
jaroslav.zverina@lf1.cuni.czjaroslav.zverina@vfn.cz

vědecký sekretář:
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN 
Ke Karlovu 11 
12801 Praha 2 
tel: 224-965344,5 
raboch@cesnet.cz

Sexuologický ústav 1.lf UK a VFN v Praze
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel. 224965244,224965245

Sexuologická společnost ČLS J.E.P.
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel. 224965245

IPVZ
Subkatedra sexuologie
Ke Karlovu 11
128 08 Praha 2
Tel . 224965245