28. kongres ČLS JEP

28. kongres ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem předsednictva ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat k účasti na 28. kongresu ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 7. - 8. prosince 2017.

Slavnostní část se uskuteční 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana Štěcha. Zde se bude konat i tisková konference, budou předány Zlaté pamětní medaile a program bude ukončen  společenským večerem.

Kongres bude druhý den pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími zajímavými přednáškami a diskusemi.

Věříme, že přijmete naše pozvání a budete mít jedinečnou možnost seznámit se s dosud neznámými fakty  nejen o osobnosti J.E. Purkyně, ale o budoucnosti lékařských oborů. Přijďte si zavzpomínat či podělit se o své představy o perspektivách jednotlivých lékařských oborů se svými kolegy a špičkovými odborníky.

Bližší informace a možnost REGISTRACE naleznete na www.kongres.cls.cz.

Těšíme se na setkání.

S přátelským pozdravem

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
předseda ČLS JEP, z.s.