Budoucí termíny komisí pro přeměnu pohlaví MZ ČR

Budoucí termíny komisí pro přeměnu pohlaví MZ ČR

Další jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů proběhne dne 29. 4. 2015. Žádosti pacientů je třeba poskytovatelem zdravotních služeb zaslat do 27. 3. 2015 na adresu Odbor zdravotních služeb MZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Předpokládané další termíny jednání odborné komise pro rok 2015 jsou:

6. 2015
9. 2015
11. 2015. 

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že předpokládané termíny pro II. – IV. kvartál 2015 se mohou změnit, na změnu bude včas upozorněno.