Cena Josefa Hynieho

Cena Josefa Hynieho

V průběhu Bohnických sexuologických dnů bude, jako v loňském roce, udělena cena Josefa Hynieho, kterou uděluje Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Pfizer spol.s r.o., a to za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie za rok 2006.Vaše návrhy na publikace a práce, které doporučujete k udělení ceny Josefa Hynieho, zasílejte sekretariátu Sexuologické společnosti na známou adresu:

Mgr.Olga Bušková
Apolinářská 4
128 08 Praha 2
e-mail: buskova.olga@vfn.cz

Časopisecké publikace stačí v kopii, publikace knižní s výtiskem originálu.