Cena Josefa Hynieho pro prof. PhDr. Jaroslava Malinu, DrSc. a kolektiv

Cena Josefa Hynieho pro prof. PhDr. Jaroslava Malinu, DrSc. a kolektiv

Cenu Josefa Hynie za nejlepší odbornou práci z oboru sexuologie, publikovanou v roce 2007 získal Prof. PhDr. Jaroslav Malina,DrSc. a kolektiv za publikaci:

Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti. V reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, Brno, 2007, s. 1215

Jedná se o ojedinělou publikaci, která předkládá pojednání o vývoji lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl minulosti a současnosti.