Cena Josefa Hynieho za rok 2006 udělena

Cena Josefa Hynieho za rok 2006 udělena V průběhu Bohnických sexuologických dnů byla udělena cena Josefa Hynieho za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie za rok 2006. Cenu uděluje Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Pfizer spol.s r.o.


Výbor Sexuologické společnosti rozhodl na své schůzi dne 9.2.2007, která se konala v Sexuologickém ústavu, Praha 2, Apolinářská 4, že cenu Josefa Hynieho obdrží
Doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. za svůj článek

Gender differences in efficacy and sexual function in long-term trazodone treatment (preliminary results)

publikovaný v odborném časopise

International Journal of Psychiatry Clinical Practice, 2006: 10, 3,s.154-159.

Fotografie z předávání ceny jsou k dispozici zde.