Cena Josefa Hynieho za rok 2008

Cena Josefa Hynieho za rok 2008 Jak se stalo již tradicí, byla v průběhu Bohnických Sexuologických dnů (26 a 27. února 2009) vyhlášena Cena Josefa Hynieho, udělovaná za nejlepší publikaci v oboru v uplynulém roce.

Výbor Sexuologické společnosti udělil tuto cenu publikaci „Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity“ (Hana Fifková a kolektiv, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-1696-1) Jde o druhé vydání, doplněné a přepracované. Autorský kolektiv pod vedením první autorky je výrazně mezinárodní. Cenu jako každoročně sponzorovala firma Pfizer ČR.

Výbor se dále rozhodl udělit čestné uznání PhDr. Aleši Kolářskému, CSc. u příležitosti jeho celoživotní práci v sexuologii, zejména pak v sexodiagnostice. Čestným uznáním výbor ocenil publikaci „Jak porozumět sexuálním deviacím“ (Aleš Kolářský, Galen, Praha 2008 ISBN 978-80-7262-504-8).