Cena Josefa Hynieho za rok 2010

Cena Josefa Hynieho za rok 2010

Cena za nejlepší odbornou práci z oblasti sexuologie, publikovanou v roce 2010 bude předána jako tradičně na Bohnických sexuologických dnech. Vítěze z došlých návrhů určí výbor Sexuologické společnosti.

Všechny členy žádáme o zaslání svých návrhů na vítěznou publikaci z našeho oboru. Své návrhy spolu s navrženou monografií, nebo s kopií publikace zasílejte do 31.1.2011 k rukám předsedy společnosti:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4
120 00 Praha 2

Cenu jako obvykle sponzoruje firma Pfizer.

Děkuji za spolupráci

Doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Předseda Sexuologické společnosti