Hezké Vánoce a dobrý rok 2019

Hezké Vánoce a dobrý rok 2019

Hezké Vánoce a dobrý rok 2019 všem členům Sexuologické společnosti přeje Výbor společnosti

Jako každoročně, tak též v roce 2019 bude na Bohnických sexuologických dnech vyhlášena vítězná publikace, které výbor Sexuologické společnosti udělí Cenu Josefa Hynieho. Prosíme proto všechny členy Sexuologické společnosti o nominace prací a monografií z našeho oboru, publikovaných v průběhu roku 2018 na tuto cenu. Vítěze určí Výbor Společnosti na svém lednovém zasedání.

Návrhy prosím posílejte na adresu: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Akce Sexuologické společnosti 2019:

XXXII. Bohnické sexuologické dny 21.- 22.2.2019 PN Praha 8 Bohnice

V. Pražský sexuologicko-andrologický kongres 5.-6. 4. 2019 Praha

Sympatibulum Český Krumlov 24. - 25.5.2019 Český Krumlov

Konference o lidské sexualitě a mezilidských vztazích 5. – 7. 6.2019 Uherské Hradiště

Konference SPRSV o sexuální výchově 10.–11.10. 2019 Pardubice

Gynekologická sexuologie 26.10.2019 Průhonice

Pracovní schůze Sexuologické společnosti 25.11.2019 Praha, Lékařský dům