IV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP

IV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP

Termín: 22. 10. 2016

Místo konání: Kongresové centrum Floret, Průhonice

Pořadatelé:

  • Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP
  • Sexuologická společnost ČLS JEP
  • Sdružení soukromých gynekologů ČR
  • Sdružení praktických lékařů ČR

Ke stažení [PDF]
Program
Přihláška