IX.Lábadyho sexuologické dni

IX.Lábadyho sexuologické dni

Oznámení

Slovenská sexuologická spoločnosť

pořádá

IX.Lábadyho sexuologické dni

29.9. – 1.10.2011
Hotel Turiec, Martin, Slovensko

Přihlášky a podrobnosti na: www.sexology.sk