Konference SPRSV o sexuální výchově

Konference SPRSV o sexuální výchově

22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014

se uskuteční 18. až 20. září  na radnici v Pardubicích.

Konferenci pořádají:

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 
Sexuologická společnost ČLS JEP,
Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

Více najdete na: www.planovanirodiny.cz/clanky/22-kongres-k-sexualni-vychove