Mobilní poradna pro problematiku poruchy erekce navštívila Českou republiku

Mobilní poradna pro problematiku poruchy erekce navštívila Českou republiku

Česká sexuologická společnost a firma Eli Lilly představila v Praze a v Brně ve dnech 18. až 20. května evropský projekt Zdraví v pohybu. Tato ojedinělá edukační a poradenská akce byla zaměřena na často tabuizované téma týkající se erektilní dysfunkce. Kamion, který je pojízdnou ordinací s odborným lékařem a zdravotní sestrou, se zastaví v sedmi evropských státech. Veřejnost získá bezplatné prohlídky i odborné konzultace zaměřené na sexuální zdraví a zvláště na poruchy mužské erekce.

Odbornou záštitu nad projektem převzala Česká sexuologická společnost. Její předseda, Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. k projektu dodává: „Hlavní překážkou dobrého sexuálního zdraví je často neschopnost partnerů otevřeně hovořit o věcech, které je tíží. Vidíme Projekt Zdraví v pohybu jako impuls lidem, aby se nestyděli a v případě potíží v intimním životě, například při poruchách erekce, vyhledali odborného lékaře.“

„Intimní život partnerů je nejen významným prvkem vzájemného soužití a cestou partnerské symbiózy, ale z lékařského pohledu také poměrně spolehlivým ukazatelem celkového zdravotního stavu jedince,“ říká MUDr. Taťána Šrámková, specialistka na mužskou erektilní dysfunkci a neplodnost, která bude členkou odborného týmu pojízdné ordinace. Doktorka Šrámková již léčila desítky pacientů, u kterých „pouhý“ sexuální nesoulad odhalil vážnější zdravotní problém.