Návrhy na cenu Josefa Hynieho

Návrhy na cenu Josefa Hynieho V průběhu Bohnických sexuologických dnů bude jako v loňském roce vyhlášena cena Josefa Hynieho, kterou uděluje Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Pfizer spol. s r.o. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie, která vyšla v roce 2008.

Vaše návrhy na publikace a práce, které doporučujete k udělení ceny Josefa Hynieho, zasílejte předsedovi Sexuologické společnosti na adresu:


Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Apolinářská 4
120 00 Praha 2
e-mail: jaroslav.zverina@vfn.cz

Časopisecké publikace stačí v kopii, publikace knižní s výtiskem originálu.