Nové mezinárodní standardy péče o transsexuální osoby

Nové mezinárodní standardy péče o transsexuální osoby

Mezinárodní asociace expertů zabývajících se transsexualitou vydala  v roce 2011 aktuální standardy zdravotní péče o transsexuální jedince a jedince s „genderovou dysforií“. Text se podrobně zabývá zejména indikacemi a kontraindikacemi hormonální terapie, jakož i chirurgických výkonů u tohoto druhu pacientů. Standardy byly vypracovány mezinárodním expertním  týmem zkušených a respektovaných odborníků. Poslední vydání pochází z roku 2001, a tak modernizace zásad je po deseti letech nepochybně přínosné.

Standardy jsou ke stažení na webu  WPATH (World Professional Association for the Health of Transsexual, Transgendered and Gender Nonconforming People): www.wpath.org

J. Zvěřina