Nově zvolený výbor Sexuologické společnosti ČLS J.E.P.

Nově zvolený výbor Sexuologické společnosti ČLS J.E.P.

Nově zvolený výbor Sexuologické společnosti ČLS J.E.P.

Předseda: prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DrS

Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Vědecký sekretář: doc. MUDr. Zlatko Pastor, PhD.

Členové výboru:

  • MUDr. Slavoj Brichcín
  • MUDr. Hana Fifková
  • MUDr. Martin Hollý , MBA
  • MUDr. Ivo Procházka, CSc.
  • MUDr. Petra Sejbalová

Revizní komise

Předseda: MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Členové:

  • doc. PhDr. Jan Kožnar. CSc.
  • MUDr. Pavel Turčan, FECSM