Nový výbor Sexuologické společnosti

Nový výbor Sexuologické společnosti

Na schůzi výboru, která se konala dne 1. prosince 2010 byl zvolen nový výbor Sexuologické společnosti, který bude pracovat v následujícím čtyřletém volebním období.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. - předseda
Prof. MUDr. Jiří Raboch,DrSc. - místopředseda
Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. - vědecký sekretář
MUDr. Ivo Procházka, CSc. - zapisovatel

Členové výboru:

MUDr. Slavoj Brichcín
MUDr. Hollý Martin
MUDr. Šrámková Taťána, CSc.
MUDr. Růžena Hajnová
Doc. PhDr. Kožnar Jan, CSc.
MUDr. Pastor Zlatko

Čestní členové výboru:

MUDr. Radim Uzel, CSc.
MUDr. Milan Vilč

Členové revizní komise:

MUDr. Lumír Tauš, CSc.
Doc. MUDr. Michal Pohanka,PhD.