Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres

Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres se koná 20.-21. 11. 2015 v hotelu EA, Hotelový resort SEN v Senohrabech.

Sympozium se koná pod záštitou Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s., 1. LF UK, České lékařské komory a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Více informací naleznete na webových stránkách nebo v programu ke stažení [PDF].