Přední zastánce „reparativní terapie homosexuality“ R. L. Spitzer provedl sebekritiku!

Přední zastánce  „reparativní terapie homosexuality“ R. L. Spitzer provedl sebekritiku!

Zastánci tak zvané „reparativní terapie“ homosexuality se velmi často dovolávají práce amerického autora R. L. Spitzera z roku 2003. V té autor na základě telefonických rozhovorů s větším souborem homosexuálních mužů dospěl k závěru, že taková „léčba“ homosexuality má smysl a je v některých případech velmi efektivní.

V nedávném dopisu redakci Archives of Sexual Behavior však Spitzer sebekriticky konstatuje, že metoda, kterou ke svým závěrům dospěl, nemůže být chápána jako vědecky validní a přezkoumatelná. Konstatuje, že ani terapeutickou proceduru, ani její výsledky nemohl žádným způsobem ověřit a vycházel jen z údajů subjektů, které fyzicky nekontaktoval. Ve svém dopise redakci ASB se omlouvá za tyto nedostatky své práce všem odborníkům a také gayům a lesbičkám. Text dopisu s citacemi článků jsou přiloženy.

JZ