Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích

Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích

III. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP Proměny ženské sexuality v posledních desetiletích se uskuteční den 17. 10. 2015 v Kongresovém centru Floret v pražských Průhonicích. 

Akci pořádá Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP | Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů ČR a Sdružením praktických lékařů ČR.

Podrobný program naleznete ke stažení zde [PDF].

Přihlášku na konferenci stáhnete zde [PDF].