Psychosexuologická ambulance

Psychosexuologická ambulance

Psychosexuologická ambulance

Psychosexuologická ambulance poskytuje odbornou psychologickou a terapeutickou péči v oblasti parafilií (neobvyklých sexuálních preferencí), sexuálních dysfunkcí mužů i žen, poruch genderové identity, nutkavého sexuálního chování („závislost na sexu“), sexuality psychiatrických pacientů a dalších témat v oblasti sexuality.

Náš tým využívá inovativní terapeutické postupy a pracuje v souladu se současnými doporučeními Evropské společnosti pro sexuální medicínu. Jsme součástí kontinuálního vzdělávání v sexuologické oblasti v rámci Philomath Sexology Award. Spolupracujeme rovněž s Centrem pro sexuální zdraví a intervence v NÚDZ (https://www.nudz.cz/vyzkum/centrum-pro-sexualni-zdravi-a-intervence) na vývoji efektivních terapeutických postupů v oblasti sexuologie (např. projekt Parafilik https://parafilik.cz/) Je možné využít jak individuální, tak skupinové formy terapie, věnujeme se také psychoedukačním sezením, práci s blízkými osobami, párové/rodinné terapii. Péče je hrazena pojišťovnou, má-li pacient doporučení lékaře/klinického psychologa a souhlasí s registrací v systému ústavu.

Psychosexuologickou ambulanci najdete na adrese Ke Karlovu 11, Praha 2.

Pro objednání využijte přednostně email psychosexuologie@vfn.cz (připište stručný úvod do problému). Objednávat lze i na telefonu 224 96 52 50 v limitovaných denních hodinách či přes kontaktní on-line formulář (https://sexustav.cz/objednani/psychosexuologicka-ambulance/).