Radostné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2018 přeje výbor společnosti

Radostné Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2018 přeje výbor společnosti

Jako každoročně, tak též v roce 2018 bude na konferenci v Bohnicích vyhlášena vítězná publikace, které výbor Sexuologické společnosti udělí Cenu Josefa Hynieho.  Prosíme proto všechny členy Společnosti o nominace prací a monografií z našeho oboru, publikovaných v průběhu roku 2017 na tuto cenu. Vítěze určí Výbor Společnosti na svém lednovém zasedání.

Návrhy prosím posílejte na adresu:
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Akce Sexuologické společnosti 2018

 • XXXI. Bohnické sexuologické dny
  22. - 23. února 2018, PN Bohnice, Praha 8
 • IV. Sexuologicko-andrologický kongres
  20. - 21. dubna 2018, Praha
 • Konference České společnosti pro sexuální medicínu
  25. - 26. května 2018, Český Krumlov.
 • Kongres o sexuální výchově
  11. – 12. října 2018, Pardubice
 • VI. Celostátní konference sekce gynekologické sexuologie
  20. října. 2018. Průhonice
 • Pracovní schůze Sexuologické společnosti
  19. listopadu 2018. Praha, Lékařský dům