Sdělení pro příznivce Bohnických sexuologických dní

Sdělení pro příznivce Bohnických sexuologických dní Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení a milí příznivci Bohnických sexuologických dní,

blíží se poslední týden v měsíci únoru, kdy se každoročně v naší léčebně pořádá tradiční konference českých a slovenských sexuologů. V důvěře, že jste se nedali odradit přizváním dalších zahraničních odborníků, upozorňujeme na termín přihlášek k aktivní účasti, kterým je poslední den v lednu. Kdo si tedy přeje uveřejnění abstrakta ve sborníku, který nám vydává Akademické nakladatelství Cerm v Brně, odešle na adresu www.cesex.eu krátké shrnutí obsahu svého příspěvku na únorových 21. Bohnických sexuologických dnech do 31.1.2009. Prosíme o respektování termínu této nezbytné programové uzávěrky.

Znovu odkazujeme zájemce o aktivní i pasivní účast na příjemnou skutečnost, že po připomínkách řady kolegů byl konferenční poplatek upraven (500 Kč = 20 euro).

Vzhledem k obohacení programu o zahraniční přednášející budou všechny přednesené příspěvky i diskuse simultánně tlumočeny v anglickém a českém jazyce.

Těšíme se na setkání s Vámi všemi a přejeme jednadvacetiletému ročníku konference obvyklou přátelskou atmosféru a klidný průběh.

MUDr. Slavoj Brichcín, sexuologické oddělení
MUDr. Martin Hollý, ředitel PL Bohnice

V Praze 14.1.2009