Sociologie a antropologie sexuality

Sociologie a antropologie sexuality Sexuologická společnost ČLS JEP si vás dovoluje pozvat Pracovní schůzi, která se koná dne 16. listopadu 2009 od 10.00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu.

Téma pracovní schůze: Sociologie a antropologie sexuality

Program:
 1. Havlíček, Jan /odd. antropologie, Fakulta humanitárních studií UK, Praha/:
  Mezipohlavní rozdíly v sexuální rozmanitosti - Interkulturální perspektiva
 2. Valentová, Jarka /odd. antropologie, Fakulta humanitních studií UK, Praha/
  Mužští transgenderové v mezikulturní perspektivě
 3. Kubelová, Veronika /katedra sociální práce a sociální politiky, JČU ZSF/
  Soužití příslušníků HS menšiny a diskriminace

  Přestávka

 4. Zvěřina, Jaroslav /Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN, Praha/
  Nový český Trestní zákoník a sexuální delikty