Stranovisko MZd k testům na HIV

Stranovisko MZd k testům na HIV

Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek ke stažení zde [PDF].