Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Další jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů proběhne dne 14.5. 2014.

Žádosti pacientů je třeba poskytovatelem zdravotních služeb zaslat do 7. 4. 2014 na adresu:

Odbor zdravotních služeb MZ
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2