Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Další jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů proběhne ve dnech 5. 11.2014 a 10. 12. 2014.

Žádosti pacientů je třeba poskytovatelem zdravotních služeb zaslat do 15. 10. 2014 na adresu:

Odbor zdravotních služeb MZ,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2.