Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Termín jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Další jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů proběhne dne 11. 2. 2015. Žádosti pacientů je třeba poskytovatelem zdravotních služeb zaslat do 10.1.2015 na adresu Odbor zdravotních služeb MZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 

Odbor zdravotních služeb
Palackého nám. 4 ,
128 01 Praha 2