Termíny TS komisí 2016

Termíny TS komisí 2016

MZ 

- termíny TS komisí do konce roku 2016:

21. 9. 2016

7. 12. 2016