Udělena Cena Josefa Hynieho za nejlepší sexuologickou práci publikovanou v roce 2009

Udělena Cena Josefa Hynieho za nejlepší sexuologickou práci publikovanou v roce 2009

Na konferenci "XXII.Bohnické sexuologické dny” byla oceněna nejlepší sexuologická práce, publikovaná v roce 2009. Cenu každoročně uděluje výbor Sexuologické společnosti ČLS a je sponzorována společností PFIZER. V tomto roce dostal výbor čtyři nominace. Jednomyslně zvolil jako nejlepší publikaci v uplynulém roce sdělení Petra Weisse a Stuarta Brodyho:

Weiss, P., Brody, S.: Women´s Partnered Orgasm Consistency is Associated with Greater Duration of Penile-Vaginal Intercourse but Not of Foreplay J. Sex. Med. 6: 135 – 141, 2009

Práce je sexuologická a vyšla v impaktovaném zahraničním odborném časopise.

J.Zvěřina

Na obr: Předseda Sexuologické společnosti ČLS J.Zvěřina předává cenu Josefa Hynieho prvnímu z autorů oceněné práce, Petru Weissovi