Všem členům Sexuologické společnost přejeme hezké Vánoce a klidný rok 2016!

Všem členům Sexuologické společnost přejeme hezké Vánoce a klidný rok 2016!

Jako každoročně, tak též v roce 2016 bude na konferenci v Bohnicích vyhlášena vítězná publikace, které výbor Sexuologické společnosti udělí Cenu Josefa Hynieho. Prosíme proto všechny členy Společnosti o nominace prací a monografií z našeho oboru, publikovaných v průběhu roku 2015 na tuto cenu. Vítěze určí Výbor Společnosti na svém lednovém zasedání.

Návrhy prosím posílejte na adresu: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Akce Sexuologické společnosti 2016:

 • XXVIII. Bohnické sexuologické dny, 25.- 26. 2. 2016, PN Bohnice, Praha 8
 • Sexuologicko-andrologický kongres, 15.- 16.4. 2016, Senohraby
 • Sympatibulum České společnosti Sexuální medicíny, 27.- 28. 5. 2016
 • Kongres o sexuální výchově, 13.- 15. 10. 2016, Pardubice
 • Pracovní schůze Sexuologické společnosti, 21. 11.2016

Akce Slovenské sexuologické společnosti 2016:

 • Pracovná schôdza Slovenskej sexuologickej spoločnosti – 12. 4. 2016, Košice
 • Košické sexuologické dni – 21.-22. 10. 2016, Košice.

Některé mezinárodní sexuologické akce:

 • ESSM (Evropská společnost pro sexuální medicínu):
  18. výroční kongres, Madrid 4. – 6. 2. 2016
  www.essm.org
 • EFS (Evropská sexuologická federace)
  13. kongres. Dubrovník, Chorvatsko 25. 5. – 28. 5. 2016
  www.europeansexology.com
 • IASR (International Association of Sex Research)
  léto 2016 výroční zasedání, Malmö, Švédsko
  www.iasr.org

 • WAS (Světová asociace sexuálního zdraví)
  22. kongres, Singapur 25. – 28. 7. 2016

 • ISSM (Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu)
  20. světový kongres 22. – 25. 8. 2016
  Peking, Čína
  www.issm.info

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina ,CSc.

předseda Sexuologické společnosti