Všem členům Sexuologické společnosti přejeme radostné Vánoce a úspěšný rok 2017!

Všem členům    Sexuologické společnosti přejeme       radostné Vánoce a úspěšný rok 2017!

Jako každoročně, tak též v roce 2016 bude na konferenci v Bohnicích vyhlášena vítězná publikace, které výbor Sexuologické společnosti udělí Cenu Josefa Hynieho. Prosíme proto všechny členy Společnosti o nominace prací a monografií z našeho oboru, publikovaných v průběhu roku 2016 na tuto cenu. Vítěze určí Výbor Společnosti na svém lednovém zasedání.

Návrhy prosím posílejte do konce ledna na adresu:
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Akce Sexuologické společnosti v roce 2017

 • XXIX. Bohnické sexuologické dny 
  Téma: Úloha sexuologie ve zdraví a v nemoci. Praha 8- PN Bohnice. 23. 2. – 24. 2. 2017
 • III. Andrologicko-sexuologická konference.
  Téma: andrologie, reprodukční medicína, sexuologie. Praha, 7. 4.-8. 4. 2017
 • Andrologická konference v Českém Krumlově.
  Téma: Andrologie, feminologie, sexuologie. Český Krumlov. 18.-20. 5. 2017 (spolupráce se Společností pro sexuální medicínu)
 • Kongres WAS.
  Téma: sexuální práva pro všechny. Praha, Hotel Clarion, 28. 5.-31. 5. 2017
 • Konference o sexualitě a lidských vztazích.
  Téma: normalita ve vztazích a v sexu aneb je snad dneska něco ještě nenormální? Uherské Hradiště. 7-9. 6. 2017
 • Konference o sexuální výchově.
  Téma:
   sexuální výchova. Pardubice. 12. 10.-14. 10. 2017
 • V. celostátní konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP.
  Téma: Ženská sexualita. Průhonice u Prahy. 21. 10. 2017
 • Pracovní schůze Sexuologické společnosti.
  Téma: forenzní sexuologie. Praha, Lékařský dům, 20. 11. 2017

Upozornění pro členy
Od 1. 1. 2017 bude pro všechny ambulantní OL platit identifikační kód 09570, aby se zjistilo, kolik vlastně existuje ambulantních OL.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Předseda Sexuologické společnosti