Výsledky korespondenční volby výboru Sexuologické společnosti 2014

Výsledky korespondenční volby výboru Sexuologické společnosti 2014

Volební komise ve složení: MUDr. L. Procházka (předseda), Mgr. O. Bušková, MUDr. L.Daneš, CSc. po sečtení hlasů platných hlasovacích lístků předala výsledky voleb.

Bylo doručeno 55 platných hlasovacích lístků. Pořadí podle počtu hlasů zvoleni tito členové výboru:

 • Doc. MUDr. J. Zvěřina. CSc. (51)
 • Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. DSc. (50)
 • Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (44)
 • MUDr. Ivo Procházka, CSc,. (41)
 • MUDr. Slavoj Brichcín (37)
 • MUDr. Hana Fifková (36)
 • MUDr. Zlatko Pastor, PhD. (32)
 • MUDr. Martin Hollý (28)
 • MUDr. Radim Uzel,CSc. (24)
 • Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD. (22)

Členové kontrolní a revizní komise:

 • MUDr. Taťana Šrámková,CSc. (22)
 • MUDr. Růžena Hajnová (19)
 • MUDr. Pavel Turčan (19)
 • Doc. PhDr. Jan Kožnar,CSc. (17)

Výbor zvolil pro další čtyřleté období :

 • Doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc. - předseda

 • Prof. PhDr. P. Weisse, PhD. DSc. - vědecký sekretář

 • Prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. - místopředseda