XVIII. Bohnické sexuologické dny
program konference

XVIII. Bohnické sexuologické dny<br>program konference Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychiatrická léčebna Bohnice a Společnost pro rozvoj sexuologie o.s. pořádadaly již tradiční XVIII. Bohnické sexuologické dny, které se konaly v Divadle Za plotem Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní ulice, Praha 8. Program konference letos s tématem Sexuální delikvence a deviace.

program ke stažení

Čtvrtek 23. února
Čas Přednášející Téma
8,00 – 9,15 Prezentace
9,15 Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D Zahájení
Prof. RNDr. J. Zrzavý, DrSc. Sociální uspořádání a sexualita primátů – co nám to říká o člověku.
PhDr. A. Kolářský, CSc. Co podstatně zlepšuje rozpoznávání psychosexuálních anomálií
Coffee–break - -
11,15 MUDr. I. Procházka, CSc. Novinky v biologické podmíněnosti sexuální orientace
MUDr. P. Sejbalová, MUDr. H. Reguliová Důležitost sexuologické diagnostiky u mladistvých
MUDr. E. Vaníčková, CSc. Sexuální a komerční zneužití dětí-rozdíly ve varovných známkách
MUDr. Tomáš Šebek (MeDitorial) Prezentace internetových stránek Sexuologické společnosti a sexuologů
Oběd - -
14,00 Prof. MUDr. M. Kolomazník, DrSc. Sexuální život muže po kastraci (kazuistika)
MUDr. V. Šupina Sexuální život muže po kastraci (kazuistiky)
MUDr. J. Švarc, Ph.D. Psychické změny po kastraci
MUDr. S. Brichcín, PhDr. A. Kolářský, CSc. Přináší terapeutická kastrace prospěch žadatelům o zákrok?
Coffee-break - -
16,15 MUDr. O. Trojan, MUDr. M. Hollý Nakolik věrohodné jsou některé klinické studie?
MUDr. J. Mellan Domácí násilí a zdravotně postižení
PhDr. E. Gerlová, PhDr. M. Šleglová Sexuální násilí v manželství
PhDr. H. Kolářová Síla a moc páru
18,30 Schůze výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP
19,00 Společenský večer v divadelním sále

Pátek 24. února
Čas Přednášející Téma
9,00 MUDr. V. Kubíček, CSc. NEBIDO - nový androgenní přípravek firmy Schering
MUDr. J.Spilková Vliv drog na sexualitu u závislých osob
MUDr. I. Procházka, CSc., MUDr. A. Brzek 20 let poradny pro HIV/AIDS při Sexuologickém ústavu 1. LF VFN
MUDr. Z.Pastor Klitoris a ženská sexualita
MUDr. I. Procházka, CSc., MUDr. A. Brzek 20 let poradny pro HIV/AIDS při Sexuologickém ústavu 1. LF VFN
MUDr. I. Procházka, CSc., MUDr. A. Brzek 20 let poradny pro HIV/AIDS při Sexuologickém ústavu 1. LF VFN
Coffee-break - -
10,45 JUDr. M. Mitlöhner, CSc. Zabezpečovací detence
Doc.MUDr.Alexandra Žourková, CSc., Buříková I. Vnímání léčby sexuálních deviací pracovníky na psychiatrii a sexuologii
Mgr. Michal Šimeček Problém nedeviantního pacienta v ústavním sexuologickém ochranném léčení
Coffee-break - -
11,45 MUDr. Želmíra Herrová Recidiva pacientů sexuologického oddělení PL Havl. Brod
MUDr. L. Daneš, CSc. Agresivní sadista – kazuistika
PhDr. D. Bína, PhDr. Z. Holub, Ph.D., MUDr. V. Hroch Sousedství lásky a deviace ve světle etymologie
Mgr. M. Chochola Deviantní pornografie očima Čechů
13,30 PhDr. D. Bína, PhDr. Z. Holub, Ph.D., MUDr. V. Hroch Zhodnocení konference

Konference se koná tradičně v Divadle za plotem v areálu Psychiatrické léčebny.

Prezentace účastníků konference 23.2.2006 od 8.00 hod. ve foyer Divadla za plotem.
Informace o ubytování při prezentaci.
Pohoštění bude pořadateli zajištěno v prostorách divadla.
Dva certifikáty o účasti obdržíte po skončení konference.
Konferenční poplatek (pro členy Sexuologické společnosti ČLK 350,- Kč, pro nečleny 500,- Kč) zaplatíte při prezentaci.
Příspěvky pro sborník na disketě (ve Wordu) odevzdejte laskavě při prezentaci.

Do areálu PLB se nejlépe dostanete autobusem č. 200 ze stanice metra trasy C „Kobylisy“. Vystoupíte na sídlišti Bohnice ve stanici „Odra“.

Informace na tel. č. 284016218, 318 - MUDr. Martin Hollý, Bronislava Krylová, Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.