XXIII. Bohnické sexuologické dny 24. a 25.2.2011

XXIII. Bohnické sexuologické dny 24. a 25.2.2011

pořádá Česká sexuologická společnost ČLS JEP, Psychiatrická léčebna Bohnice a Společnost pro rozvoj sexuologie, o.s.

I. anotace

Tradiční setkání odborníků a zájemců o studium lidské sexuality se koná každoročně vždy v posledním únorovém týdnu v Divadle „Za plotem“ v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice.

Hlavním tématem konference je Sex a komerce. V centru pozornosti bude komerční sex a kriminologické aspekty komerčního zneužívání. Dále se dotkneme tématu sexu jako zneužívaného subjektu a nástroje marketingu. Diskutovat se budou příčiny, důsledky a etický rozměr problematiky.

Těšíme se na Vaší účast v pracovním i společenském programu bohnické sexuologické konference.

Téma konference:

  1. Sex a komerce
  2. Parafilie
  3. Varia

Konferenční poplatky:

Standardní poplatekSnížený poplatek*
Včasná registrace – do 15.1.2011 (platba převodem)700,- Kč500,- Kč
Standardní registrace – po 16.1.2011 do 20.2.2011 (platba převodem)900,- Kč700,- Kč
Platba na místě hotově1000,- Kč800,- Kč

Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0100, variabilní symbol 12

Ubytování účastníků v areálu PL Bohnice má omezenou kapacitu (cena 300 Kč/osoba/noc).

Pro přihlašování k účasti využijte prosím přiložené návratky, kterou nám pošlete nejpozději do 20.2. 2011 na adresu: MUDr. Slavoj Brichcín, PL Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.
Další možností je odeslání návratky elektronicky na adresu bsd@plbohnice.cz,
nebo využít elektronickou přihlášku na stránkách www.plbohnice.cz

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. MUDr. Slavoj Brichcín

Návratka - Přihláška na XXIII. Bohnické sexuologické dny - ke stažení zde [DOC]

* členové české sexuologické společnosti, slovenské sexuologické společnosti, pregraduální i postgraduální studenti – po předložení potvrzení o studiu (možné poslat scan elektronicky, event. fotokopii běžnou poštou)

Více na www.plbohnice.cz-- Psychiatrická léčebna--Aktuality