Zemřel PhDr. Aleš KOLÁŘSKÝ, CSc.

Zemřel PhDr. Aleš KOLÁŘSKÝ, CSc.

(nar. 14.2.1932)

25. 9. 2017 zemřel po delší nemoci Aleš Kolářský, významný představitel moderní sexuologie. Aleš Kolářský byl jedním ze spolupracovníků legendárního Kurta Freunda ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Po Freundově odchodu do Kanady pokračoval spolu s Jaroslavem Madlafouskem ve výzkumech i teoretickém bádání na poli teorie sexuálních deviací. Kolářský formuloval vlastní, zcela originální koncepci motivace sexuálních deviací, kterou v roce 2008 popsal v monografii „Jak porozumět sexuálním deviacím“. Debaty se zesnulým na jeho dominantní téma budou chybět všem českým sexuologům.

Čest jeho památce!

Výbor Sexuologické společnosti ČLS