Zemřel primář MUDr. Jiří Šráček (1927 – 2012)

Zemřel primář MUDr. Jiří Šráček (1927 – 2012)

Pan primář Jiří Šráček se narodil 9. prosince roku 1927 ve Valašských Kloboukách v právnické rodině. Po vystudování Lékařské fakulty se jeho celoživotním osudem se stala gynekologie a porodnictví. Byl ředitelem Fakultní porodnice v Brně, odkud v roce 1972 přešel na Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice v Ostravě. Role krajského odborníka se zhostil skvěle a jistě na něho s vděčností vzpomínají jeho pacientky, a také kolegové a spolupracovníci, které vychoval, a kterým vytvářel podmínky pro úspěšný lidský a odborný vývoj. Primář Jiří Šráček patřil k těm odborným lékařům, kteří se kromě své milované disciplíny živě zajímali také o související obory. Patřil k vynálezcům a průkopníkům prvního československého nitroděložního antikoncepčního tělíska, tehdy v sedmdesátých letech dvacátého století velmi populární DANY. Byl si vždy dobře vědom, že gynekologie a porodnictví obsahuje také kultivaci ideálů plánovaného rodičovství. Jejich prosazení ve společnosti pak není myslitelné bez otevřené sexuální výchovy. Patřil k těm několika českým odborníkům, kteří u nás v této oblasti udržovali ve svízelných podmínkách druhé poloviny dvacátého století alespoň základní kontakt s odborníky v zahraničí. Spolu se svým přítelem a spolupracovníkem Dr.Wynnyczukem byl pozorovatelem za Českou republiku při mezinárodní organizaci plánovaného rodičovství (IPPF) a vedl sekci Plánování rodiny při Sexuologické společnosti ČLS. Krátce po „sametové revoluci“ spoluzakládal českou Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV), jejímž je čestným předsedou. Tato společnost je řádným členem zmíněné mezinárodní organizace.

Kolega Jiří Šráček byl dobrým manželem své životní partnerce, paní docentce Šráčkové, se kterou vychoval dvě dcery. Jedna z dcer, profesorka Alexandra Žourková pokračuje v medicínském poslání svých rodičů. Primář Jiří Šráček se dočkal milovaných vnoučat i pravnoučat.

Ani po svém odchodu do důchodu se primář Jiří Šráček nestáhl do ústraní. Ze své milované chalupy v jihočeském Volfířově pravidelně pracoval v gynekologických ambulancích v okolních městech Dačicích a Telči. Účastnil se odborných konferencí doma i v zahraničí. Jeho celoživotní zkušenosti a odborný nadhled rád předával dalším generacím odborníků. Moudré připomínky a specifický smysl pro humor primáře Jiřího Šráčka nám budou při našich odborných akcích velice chybět. Čest jeho památce!

JZ