Zápis volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Zápis volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Dne 19.8.2015 se sešla volební komise Sexuologické společnosti ČLS JEP,z.s. ve složení:

  1. MUDr. Petr Uher, Ph.D. – předseda komise
  2. MUDr. Luděk Daneš, CSc. – člen komise
  3. Mgr. Olga Bušková – člen komise

za přítomnosti doc. MUDr. Vilmy Marešové, DrSc. – předsedkyně Revizní komise ČLS JEP, z.s.

Volební komise provedla sčítání hlasů do výboru a revizní komise Sexuologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Datum navrácení na sekretariát ČLS JEP, z.s. byl ustanoven na 17.7.2015, rozhodující je den podání na poštu. Celkový počet odpovědních zásilek, došlých na sekretariát: 88

Z toho 3 odpovědní zásilky neplatné: razítko podání je pozdější, než bylo ustanoveno.

Počet neplatných hlasů: 1 do výboru a 3 do revizní komise

Výsledky voleb do výboru byli zvoleni:

Weiss Petr, prof. Ph.Dr., Ph.D. 68 hlasů

Zvěřina Jaroslav, doc. MUDr., CSc. 64 hlasů

Brichcín Slavoj, MUDr. 56 hlasů

Pastor Zlatko, MUDr. 48 hlasů

Fifková Hana, MUDr. 46 hlasů

Hollý Martin, MUDr. 44 hlasů

Raboch Jiří, prof. MUDr., DrSc. 44 hlasů

Procházka Ivo, MUDr., CSc. 43 hlasů

Šrámková Taťána, CSc. 30 hlasů

Výsledky voleb do revizní komise byli zvoleni:

Hajnová Růžena, MUDr. 23 hlasů

Kožnar Jan, doc. PhDr., CSc. 23 hlasů

Pohanka Michal, doc. MUDr., Ph.D. 19 hlasů

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba veřejně do 20.8.2015 a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách Sexuologické společnosti a ČLS JEP.

V Praze, dne 19.8.2015

   

 

Zápis volební komise si můžete stáhnout zde ve formátu DOC.