Pozvánka Pfizer

Od roku 1987 je pomalu tradicí, že se v posledním únorovém týdnu konají Bohnické sexuologické dny.

Místo konání: PL Bohnice, Ústavní 91, 180 00 Praha 8
Datum konání: 22. - 23. února 2007

Tentokrát s tématickým zaměřením Nepolupracující pacient v ochranné léčbě sexuologické, Varia.

Již podruhé zde bude udělena cena prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. Sexuologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Pfizer spol.s r.o. tak ocení nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie za rok 2006.

Jelikož se udělení ceny stalo pevnou součástí Bohnických sexuologický dnů i v dalších letech, pevně věříme, že tato prestižní cena přispěje k rozvoji publikační činnosti v oboru sexuologie.

Těšíme se na setkání v Praze.

Výbor sexuologické společnosti a Pfizer spol.s r.o.