Specialista

Specialista

Odborný lékař, sexuolog provede základní vyšetření včetně vyšetření tělesného. V jeho kompetenci je provedení pomocných vyšetření, zejména vyšetření hormonálních poměrů, sexuálních reakcí (pletyzmografie), vyšetření spermiogramu, vyšetření klinickým psychologem, specializujícím se na partnerské a sexuální problémy pacientů.

V rámci interdisciplinární spolupráce klinická sexuologie spolupracuje s dalšími medicínskými obory: psychiatrií, urologií, reprodukční medicínou, endokrinologií, genetikou, interním lékařstvím, neurologií a podobně.