Katedra Sexuologie

Subkatedra sexuologie:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. - vedoucí
Mgr. Olga Bušková - sekretariát

Ke Karlovu 640/11, 128 08 Praha 2
Tel., fax.: 224 965 245

E-mail: sexuol@vfn.cz

Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků
IPVZ
Ruská 85
100 00 Praha 10
www.ipvz.cz