Koncepce Sexuologie

Lékařská sexuologie se zabývá diagnostikou, terapií, posuzováním a prevencí sexuálních poruch.

Lékařská sexuologie má styčné body s dalšími lékařskými obory, zejména: psychiatrií, gynekologií, urologií, reprodukční medicínou, dermatovenerologií, endokrinologií, genetikou.

Cílem lékařské sexuologie je naplnění postulátů Světové zdravotnické organizace (WHO) ve vztahu k sexuálnímu zdraví a Deklarace sexuálních práv podle World Association for Sexual Health (WAS) z roku 1999.

Sexualita je nedílnou součástí každé lidské bytosti. Její plný vývoj souvisí s uspokojováním základních lidských potřeb. V průběhu dvacátého století přestala být sexualita tabuizovanou oblastí. S tím se postupně rozvíjí a nabývá svébytnosti věda, která se sexualitou zabývá - sexuologie. Lékařská sexuologie má v České republice historickou světovou prioritu. Sexuologický ústav byl při Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze zřízen již v roce 1921.