Výzkumná činnost

4.1 Výzkumná činnost v sexuologii
Výzkum v sexuologii je zaměřen na reprodukční medicínu, poruchy sexuálního chování v nejširším smyslu (zejména sexuální dysfunkce mužů a žen, poruchy sexuální identifikace a orientace, parafilie, poruchy partnerského sexuálního soužití, partnerského nesouladu). Sexuologický výzkum se může orientovat také na sexuální chování různých skupin obyvatelstva (zejména s přihlédnutím k prevenci sexuálně přenosných onemocnění, nežádoucích těhotenství a partnerských problémů).