Definice oboru

1.2 Definice, předmět a cíle oboru, jeho konkrétní úkoly
Lékařská sexuologie se zabývá diagnostikou, terapií, posuzováním a prevencí sexuálních poruch.

Lékařská sexuologie má styčné body s dalšími lékařskými obory, zejména: psychiatrií, gynekologií, urologií, reprodukční medicínou, dermatovenerologií, endokrinologií, genetikou.

Cílem lékařské sexuologie je naplnění postulátů Světové zdravotnické organizace (WHO) ve vztahu k sexuálnímu zdraví a Deklarace sexuálních práv podle Světové sexuologické asociace (WAS) z roku 1999.

Sexualita je nedílnou součástí každé lidské bytosti. Její plný vývoj souvisí s uspokojováním základních lidských potřeb. V průběhu dvacátého století přestala být sexualita tabuizovanou oblastí. S tím se postupně rozvíjí a nabývá svébytnosti věda, která se sexualitou zabývá – sexuologie.

Lékařská sexuologie má v České republice historickou světovou prioritu. Sexuologický ústav byl při Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze zřízen již v roce 1921.

Lékařská sexuologie se zabývá zejména následujícími sexuálními poruchami:

diagnostikou a léčbou sexuálních dysfunkcí psychogenních i organických (například poruchy erekce a ejakulace u mužů, poruchy sexuálního prožívání či dyspareunie a vaginismus u žen), zabývá se také souvisejícími partnerskými a manželskými problémy, rozvíjí párovou nácvikovou léčbu sexuálních dysfunkcí, sexoterapii
diagnostikou a léčbou problémů se sexuální identifikací a orientací
diagnostikou a léčbou sexuálních parafilií
vyšetřováním, posuzováním a ochranným léčením sexuálních delikventů
vyšetřováním, posuzováním a terapií obětí sexuálních deliktů
vyšetřováním a terapií poruch plodnosti muže
diagnostikou a terapií neplodného páru, je-li příčina neplodnosti na straně muže
vyšetřováním a terapií poruch sexuálního chování v dětství
vyšetřováním a poradenstvím u osob s poruchami somatosexuálního vývoje
vyšetřováním a léčbou sexuálních poruch a sexuálních problémů chronicky duševně a tělesně nemocných a handicapovaných osob
sexuologickým vyšetřováním a poradenstvím v souvislosti s HIV/AIDS a jinými sexuálně přenosnými nemocemi
poradenstvím v oblasti antikoncepce a plánovaného rodičovství
sexuální výchovou dětí, mládeže i dospělých, doškolováním pedagogů všech stupňů škol v sexuální výchově, doškolování sociálních pracovníků, kurátorů a soudních probačních úředníků v sexuální problematice

K naplnění uvedených cílů využívá sexuologie diagnostické a terapeutické postupy biologické, psychologické, sociální a rehabilitační. Všechny tyto postupy musí být aplikovány tak, aby byla respektována lidská práva a důstojnost vyšetřovaných a léčených subjektů. Veškerá rozhodování v diagnostice a terapii musí být činěna v souladu s platnými zákony a etickými normami.